MaKami College students looking at iPad for their online college program

Salamat!

Mukhang wala ka pang 17 taong gulang at samakatuwid ay hindi pa sapat ang edad mo para pumasok sa kolehiyo sa ngayon.

Binabati ka namin sa iyong pagiging handa at kagustuhan para sa mas mataas na edukasyon! Ikagagalak naming sagutin ang anumang tanong mo at may makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon para tulungan kang magplano para sa iyong edukasyon sa hinaharap.

May mga tanong ka ba? Makipag-ugnayan sa amin nang libre sa 1-833 2 MaKami

BUMALIK SA MAKAMI COLLEGE