Thank You!

Start Now

Handa ka nang mag-apply! Sa oras na ito, ang mga aplikasyon ng mag-aaral sa internasyonal ay pinamamahalaan ng mga regulasyon ng Pamahalaan ng Canada at dahil dito ay may iba’t ibang proseso ng aplikasyon at pag-apruba.

Mangyaring sundin ang link na ito sa pahinang pang-internasyonal na mag-aaral. Alamin kung paano nagbibigay ang MaKami ng pambihirang suporta para sa mga mag-aaral nito, tulad ng LIBRENG ESL, pagtuturo at marami pa. 

May mga katanungan? Makipag-ugnay sa amin nang walang bayad sa 1-833 2 MaKami