Thank You!

Binabati kita!

Naipasa mo na ang aming proseso ng paunang pag-apruba para sa pagpapatala! May makikipag-ugnay sa iyo sa loob ng 24 na oras upang ayusin ang iyong student tour at sagutin ang anumang mga katanungan na mayroon ka.

Alamin kung paano nagbibigay ang MaKami ng pambihirang suporta para sa mga mag-aaral nito, tulad ng LIBRENG ESL, tutoring at marami pa.

May mga katanungan? Makipag-ugnay sa amin sa toll-free sa 1-833 2 MaKami